Jakie informacje zbieramy w Witrynie?


Jeżeli Użytkownik nie poda wyraźnie danych lub informacji o sobie w Serwisie zgodnie z postanowieniami Informacji o zarządzaniu danymi, żadne dane osobowe dotyczące Użytkownika nie będą gromadzone i przetwarzane w sposób umożliwiający osobistą identyfikację Użytkownika.

Odwiedzając Serwis i naciskając przycisk „Akceptuję”, wszyscy Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie w związku z Serwisem plików cookies zarządzanych przez zewnętrznych usługodawców, niezbędnych do rejestrowania danych i informacji zawartych w Prospekcie.

Takie dane to dane komputera logowania Użytkownika, które są generowane w trakcie korzystania z Serwisu i zapisywane przez pliki cookies wykorzystywane w Serwisie w wyniku automatycznego procesu technicznego. Zapisywane automatycznie dane są automatycznie rejestrowane przez system - bez odrębnego oświadczenia lub działania Użytkownika - podczas odwiedzania lub opuszczania Serwisu.

Dane te nie są łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika, tj. Nie można na ich podstawie zidentyfikować Użytkownika. Dostęp do takich danych mogą mieć wyłącznie zewnętrzni dostawcy usług cookies oraz Administrator Danych.

Administrator wykorzystuje w Serwisie pliki cookies zarządzane przez zewnętrznego usługodawcę. Pliki cookies to proste, krótkie, niewielkie pliki tekstowe, które Serwis przesyła na twardy dysk komputera Użytkownika i zawierają informacje o Użytkowniku.

Jak wykorzystujemy te informacje?

Zasadniczo dane zebrane w powyższej technologii nie mogą służyć do identyfikacji Użytkownika, a Administrator danych będzie łączył te dane z innymi danymi, które mogą być identyfikowalne, jeżeli Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na stosowanie przez Administratora identyfikowalnych plików cookies. 

Google, Adform i Facebook, jako zewnętrzni dostawcy usług, mogą również zarządzać plikami cookie, aby osiągnąć swoje cele. Informacje o zarządzaniu plikami cookie Google są dostępne u administratora danych pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/ . Szczegółowe informacje na temat zarządzania danymi Adform można znaleźć pod adresem: https://site.adform.com/privacy-center/overview/  , politykę Facebooka można znaleźć pod adresem:  https://www.facebook.com/policy/cookies/

 Oprócz powyższego Administrator może wykorzystywać te informacje do analizy trendów użytkowania, ulepszania i ulepszania funkcji Serwisu oraz do uzyskiwania kompleksowych danych o ruchu na temat pełnego korzystania z Serwisu.

Administrator może wykorzystywać pozyskane w ten sposób informacje do tworzenia lub analizy statystyk korzystania z Serwisu oraz do przekazywania osobom trzecim danych statystycznych (np. Liczby odwiedzających, najczęściej oglądanych reklam, tematów lub treści), których nie można zidentyfikować. lub łącznie anonimowo.

Możliwość wyłączenia plików cookies:


Jeżeli nie chcesz, aby w związku z korzystaniem z Serwisu zbierane były o Tobie opisane powyżej informacje, możesz
częściowo lub w całości wyłączyć wustawieniach swojej przeglądarki internetowej korzystanie z plików cookies lub w inny sposób zmienić ustawienia dotyczące komunikatów cookies.